Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022 - SPF Seniorerna Finspång

På grund av rådande pandemiläge och de allmänna råd och rekommendationer som gäller i vårt land, har styrelsen beslutat att kommande årsmöte ska genomföras genom poströstning (per capsulam).

Årsmötet kommer att genomföras måndagen den 28 februari 2022.
Kallelsen har skickats per epost 30 januari.