Årsmöte 2022

På grund av rådande pandemiläge och de allmänna råd och rekommendationer som gäller i vårt land, har styrelsen beslutat att kommande årsmöte ska genomföras genom poströstning (per capsulam).
Årsmötet kommer att genomföras måndagen den 28 februari 2022.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut per e-post senast under vecka 7. Till dessa handlingar kommer det att bifogas en länk till ett dataformulär där röstning sker.

Årsmöteshandlingar kommer även att finnas tillgängliga här på föreningens hemsida. Se länkar nedan.
För hushåll med flera medlemmar och gemensam epost-adress kan man när man fyllt i och skickat klicka på en blå text ”Skicka ett svar till” för att fylla i ytterligare ett formulär.
Önskar någon få årsmötets handlingar i pappersformat kontakta Lars Johansson 0734 245816 under vecka 7

Information från valberedningen
Verksamhetsberättelse 2021
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Budgetförslag 2022
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2022


Styrelsen