Östgötadistriktet Zoom-möten

Här visas bokade Zoom-tider för Östgötadistriktets föreningar.

Bokning görs hos Östgötadistriktet på epost ostgotadistriktetspfseniorerna@gmail.com eller på telefon 0734-24 58 16 alt 0705-65 70 64