Verksamhetsplan

Uppdaterades: 25 februari 2019

Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Eksjö

Utifrån förbundets fyra mål har SPF Seniorerna Eksjö följande verksamhetsplanering att arbeta med.

Mål 1. Vi-anda och identitet

SPF seniorerna Eksjö ska präglas av den vi-anda vi vill sprida till våra medlemmar.

• Styrelsen ska se till att fler medlemmar är engagerade i olika aktiviteter.

• Styrelsen startar en "hämtservice" för de medlemmar som vill komma till våra  möten men inte kan ta sig dit själva.

• Förmedla kunskap om händelser mm vid våra möten

• Medverka i distriktets utbildningar och konferenser

Mål 2. Rekrytera och behålla

• Erbjuda ett intressant programutbud som uppskattas av medlemmarna.

• Rekrytera och bjuda in nya medlemmar till föreningen. Inspirera medlemmar att ta med vänner till föreningen.

• E-post med information om våra månadsmöten och andra nyheter sänds ut regelbundet.

• Vi kommer att delta i lokala arrangemang som t.ex Eksjö marknad, egna arrangemang såsom lördagar under sommaren för att dela ut informationsmaterial. Ansvarig för detta är PR-ansvarig men det finns behov av fler medlemmar som kan deltaga.

• Vi gör också en hel del resor som ska väcka intresse hos befintliga och blivande medlemmar

Mål 3. Påverkan och inflytande

• Vår ledamot i KPR rapporterar från rådet vid våra månadsmöten

• Att KPR-ansvarig påverkar politiker här i Eksjö för exempelvis att fler äldreboende planeras och byggs.

• Vår KPR ansvarig håller kontinuerlig kontakt och är med på kommunala möten.

Mål 4. Synas och höras

• Våra medlemmar ska inspireras att aktivt besöka vår hemsida.

• Vi annonserar kontinuerligt i lokaltidningen om våra möten, resor och aktiviteter.

• Vår hemsida ska vara aktiv och aktuell. Vi har en hemsideansvarig. Alla medlemmar är välkomna att bidra med material

Publicerades: 25 februari 2019 Uppdaterades: 25 februari 2019