Augusti

Uppdaterades: 13 augusti 2020

Välkommen till Hösten 2020 PLANERADE verksamheter
för SPF Eksjö-avdelningen
Vi har med anledning av det osäkra läget, på grund av pandemin, valt att göra
ett programblad i stället för sedvanliga programhäftet.
Då, glädjande nog, många vill vara med på våra aktiviteter krävs det anmälan
till alla aktiviteter utom Pubkvällen på stadshotellet. Detta för att vi ska beställa rätt antal portioner med mera. Kom i god tid för att ta del av info, köpa
lotter och träffa andra medlemmar, så att vi kan starta mötet vid aviserad
tidpunkt.
Notera att vi satt både tidigast och senast anmälningstid för aktiviteterna.
Detta för att vi ska kunna konstatera om aktiviteten blir av eller inte, innan vi
börjar anmäla oss. Vi aviserar i lokalpressen och via e-post senast en vecka
före anmälningsstarten om aktiviteten blir av eller inte.
Här kan Du läsa om några aktiviteter som är planerade att genomföras.
Det kan tillkomma aktiviteter med mera och de kommer då att presenteras på
våra möten, via epost eller på föreningens hemsida
www.spfseniorerna.se/eksjo.
Väl mött på våra möten med mera!
Göran Persson
Ordförande Eksjöavdelningen

Publicerades: 13 augusti 2020 Uppdaterades: 13 augusti 2020