April

Månadsmöte 16. april i Storegårdskyrkan med ett 70-tal deltagare

Efter att Inger hälsat välkommen blev det fart på kaffedrickningen i avvaktan på att Putte och Ted skulle framträda med ett knippe populära melodier. Det gjorde de med besked, Putte fick fart på oss gamlingar och Ted var en dängare på gitarr.

Allt från Robban Broberg till Frank Sinatra framfördes på ett medryckande sätt och publiken var inte sen att sjunga med när tillfälle bjöds.

Monika Mimer informerade om Friluftsfrämjandets olika promenader.

Rose-Marie gjorde reklam för sommaravslutningen den 14. maj med stadsvandring.

Tony Jansson talade om att i fortsättningen gäller anmälan till torsdagsluncherna på Vaxblekaren.

Jerry Sjögren berättade om parkeringsregler och om P-skivan som numera är införd i Eksjö stadskärna.

Sedvanlig lottdragning med lyckliga vinnare avslutade månadsmötet.

Nästa begivenhet är Pub-kvällen på Stadshotellet den 8 maj tillsammans

PRO-kamrater.

Inger tackade alla medverkande och sista träffen i Storegårdskyrkan eftersom vi kommer att börja hösten på Olsbergs arena.