Mars

Vid SPF:s månadsmöte tisdagen den 10 mars hade man besök avTessan Jigfjord och Veronica Hansson från organisationen

"Missing people". Tessan gav en initierad bild av organisationen

vilken jobbar på helt ideell grund och som hjälper anhöriga och polis

att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter

försvunna personer.Gå in och läs mer på hemsidan:

www.missingpeople.se

Förutom denna information dracks det kaffe, köptes lotter

och berättades om kommande aktiviteter.