Friskvårdskort

Uppdaterades: 21 februari 2019

Du kan köpa Friskvårdskortet hos Kerstin Elmebro, 070-838 59 50
e-post: kelmebro@gmail.com

Seniorernas Friskvårdskort syftar till att stimulera medlemmar till mer hälsosam motion.

Det ryms 24 aktiviteter på varje kort. En aktivitet skall vara minst 30 minuter. För att få registrera samma aktivitet flera gånger under en dag (t ex promenader) krävs att det är minst 1 timma emellan. Om det är olika aktiviteter (t.ex. promenad + gym) krävs inget mellanrum.

Priset för kortet är 20 kr och vi säljer dem på våra månadsmöten eller kontakta Kerstin. Föreningen kommer att med jämna mellanrum samla in korten och ha lottdragning med fina priser.

Publicerades: 07 mars 2018 Uppdaterades: 21 februari 2019