Boulestart i vildparken

Stor uppslutning till onsdagsboulen i strålande solsken. Det finns plats för flera deltagare.