Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 12 februari 2020

Bästa medlem i SPF seniorerna Eksjö

Programmet inför Hösten 2019 och våren 2020 är nu klart och jag hoppas du läser och antecknar sådant som kommer vara viktigt för just dig.

Vi har försökt variera mellan underhållning och föreläsningar på månadsmötena, programmet innehåller ju även vår populära räkfrossa, pubkväll, julbord,studiecirklar, luncher sista torsdagen i månaden på Vaxblekaren samt resor.

Många vill vara med på våra aktiviteter, anmälan krävs till allt utom månadsmötena och pubaftonen.

Vi försöker också hålla dig uppdaterad via epost så det är av stor vikt att du har någon epostadress antingen till dig eller annan anhörig.

Efterhand kan det tillkomma aktiviteter m.m och de kommer då att presenteras på våra månadsmöten, via epost och på föreningens hemsida www.spfseniorerna.se/eksjo

Alla SPF: are är välkomna till alla aktiviteter.

Vi behöver varandra, träffas och utbyta erfarenheter och det är roligt att träffa gamla och nya bekanta.

Varför gå med i SPF:

1. Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner

2. Delta i aktiviteter, kurser och resor

3. Stöd arbetet för seniorers villkor i samhället

4. Både centrala och lokala medlemsförmåner

5. 9 nummer av medlemstidningen Senioren

Inger Axelsson

Ordförande

Publicerades: 15 augusti 2018 Uppdaterades: 12 februari 2020