Januari

Uppdaterades: 14 januari 2021

Till alla medlemmar i Eksjö SPF-avdelning.

Planering och verksamheter våren 2021

Med anledning av gällande bestämmelser (Bland annat, max åtta personer vid möte, sammankomster) och ny pandemilag, beslutade styrelsen vid dagens styrelsemöte bland annat att;

· Flytta årsmötet till 20 april 2021, eller eventuellt senare tillfälle

· Detta innebär bland annat att de valda på årsmötet och konstituerande styrelsemötet 2020 mandat förlängs till nästa årsmöte (preliminärt 20 april)

· De planerade aktiviteterna 01-26 Musikquitz, 01-28 SPF-lunch, 02-23 Årsmöte med underhållning och 02-25 SPF-lunch utgår.

Lite positiva nyheter;

· Tipspromenad inplaneras 16/2 2021 med start vid Ryttarstatyn. Sen tidigare finns ju en tipspromenad inplanerad den 19/1. Även här start från Ryttarstatyn.

I övrigt kan konstateras att bokslutet för 2020 gäller 2020-01-01—12-31, och kommer att redovisas på årsmötet 2021. Preliminär redovisning tidigare.

Gott/Bättre Nytt År!!

Göran Persson

Ordförande Eksjöavdelningen

Publicerades: 14 januari 2021 Uppdaterades: 14 januari 2021