April

Tåkern och fåglar för SPF Eksjö

Gebbe Björkman från Ödeshög, känd, bildkonstnär, fågelexpert och berättare med värme och humor medverkade i SPF:s månadsmöte.

Gebbe berättade bland annat om sjön Tåkern och det specifika med den grunda sjön och vassen som är tilldragande för flera fågelarter. Vi fick veta om tillkomsten av Tåkerns fältstation och kampen om hur det blev ett naturvårdsområde. Han visade en mångfald fåglar på foto och sina underbara målningar, flera fågelläten fick publiken också lära som Gebbe är suverän på. Programmet avslutades med en berättelse om den fantastiska historien om skäggmesens uppdykande och dess vidare öden, liv och leverne. Gebbe Björkman medverkar då och då i Sveriges television och radio i olika naturprogram.

Nu återstår en resa till Gnosjötrakten med museibesök och en runda på store mosse, en tipspromenad och aktiviteter att hitta i sin egen stad innan sommarledigheten