MÅNADSMÖTE 190319

Mötet inleddes med en tyst minut för Anders Samuelsson.

Bengt Grafström berättade sedan till bilder och musik om

sig själv och sitt yrkesliv.

Rose-Marie informerade om sommaravslutningen den 14 maj

som blir en stadsvandring längs södra Storgatan och som

avslutas med lunch på Vaxblekaren och en liten

frågesporttävling med fina priser.

100 personer får plats - gäller att anmäla sig snabbt - kostnaden

för allt detta är endast 100 kr.

Anita inbjöd alla till Folkets Hus i Bruzaholm den 30 mars kl 1500

då vi får besök av Jojje Jönsson och Lars Classon - kända

från Vallarna. Biljetter på Turistbyrån - 150 kr för pensionärer.

Inger meddelade att Johan Karvik tyvärr inte kan närvara vid

nästa månadsmöte pga ohälsa.