ELVIS

Fullsatt när Ehrling "Elvis" Lundberg spelade för oss. Han framförde en bra blandning av låtar och det var allsång i kyrkan när han framförde Sven-Ingvars låtar.