Februari

Vårt årsmöte genomfördes tisdagen den 22 februari. Mötet var mycket välbesökt, ca. 140 personer var närvarande.

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Rose-Marie Johansson och Anita Ragnarsson som avgick efter att ha lagt ner ett mångårigt och gediget styrelsearbete. Paul Josefsson avtackades efter ett förtjänstfullt arbete i valberedningen. Johnny Strömberg (ej närvarande) avtackades för sitt gedigna arbete som Webb-ansvarig.

Jonas Persson, Eksjö stadshotell, var månadens gäst. Han berättade om sin bakgrund, mål och visioner för hotellen, "matgatan" och den nya matmarknaden mm.

Till den nya styrelsen invaldes Claes Engberg och Inga-Lill Lind. Övriga styrelsemedlemmar är Göran Persson, Berndt-Åke Hallgren, Christina Beckman Johansson, Kicki Ekbladh, Maud Gustafsson, Elly Henrysson och Sven Nilsson.