Månadsmöten

Uppdaterades: 13 augusti 2020

Se respektive månad

MÅNADSMÖTEN

Våra månadsmöten är förlagda till Olsbergs Arena.

Kom gärna med önskemål om verksamheten!Våra aktiviteter meddelas genom annonser i lokalpressen samt via e-post.

Medlemmarna är indelade i åtta grupper. Varje grupp ansvarar c:a en gång per år för värdskap, kök och servering.

Publicerades: 04 november 2017 Uppdaterades: 13 augusti 2020