Februari

Årsmöte med semla

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, som leddes av Östen Jonsson, deltog konsumentrådgivare Anna Nilsson. Hon informerade om kunders rättigheter i allmänhet och via e-handel och telefonförsäljning. Fettisdagen till ära serverades semla till kaffet.
Ca 120 medlemmar deltog i mötet och i dagsläget har föreningen 538 medlemmar samt 17 vänmedlemmar.

Kicki Ekbladh valdes till ordförande, Inga-Lill Lind till kassör och Berndt-Åke Hallgren till sekreterare. Ledamöter är Sven Nilsson, Claes Engberg, Elly Henrysson, Elionor Jonsson, Hans Henning samt Ulf Janback.

Maud Gustafsson och Christina Beckman Johansson avtackades efter 2 år i styrelsen.