Så blev distriktsstämman 22 mars

Över 150 styrelsemedlemmar från SPF föreningarna i Halland och från distriktsstyrelsen var samlade på Katrinebergs folkhögskola för att genomföra distriktsstämma.

Vi hälsades välkomna av distriktsordförande Åke Persson som berättade om förändringarna vid Förbundskansliet.

 • Ordförande Åke Persson hälsar oss välkomna
 • Intresserad publik
 • Edward C Johansson höjde stämningen!
 • Presidiet
 • Nästan fullsatt
 • Diplom till segrarna i medlemsrekrytering 2023. Foto Ulla Karlsdotter
 • SPF SEniorerna Varberg vann första pris i medlemsrekrytering för större föreningar.
 • Monika Maltentoft välkomnades som ny styrelseledamot.
 • Ordförande Åke Persson hälsar oss välkomna
 • Intresserad publik
 • Edward C Johansson höjde stämningen!
 • Presidiet
 • Nästan fullsatt
 • Diplom till segrarna i medlemsrekrytering 2023. Foto Ulla Karlsdotter
 • SPF SEniorerna Varberg vann första pris i medlemsrekrytering för större föreningar.
 • Monika Maltentoft välkomnades som ny styrelseledamot.

För att höja stämningen hade Edward C Johansson därefter intagit scenen och fick hela stämman att svänga i country och Rock & Roll.

Presidiet intog sina platser och ledde oss genom distriktsstämman med fast hand.
Distriktsstyrelsen fick ansvarsfrihet och medlemsavgiften (del av) till distriktet bibehölls.

Val av distriktsordförande ledamöter för 2024 genomfördes med omval på vissa ledamöter. Dock blev en ny ledamot Monica Maltentoft Hylte, invald som fyllnadsval i distriktsstyrelse eftersom en distriktsledamot hade begärt att få sluta. Vi önskar Monica lycka till i distriktsstyrelsen.

Avslutningsvis blev det korandet av vilka föreningar som lyckats bäst med medlemsrekrytering under 2023. Pris utdelas till 1, 2 och 3 pristagare i klasserna stor, mellan och liten förening. SPF Seniorerna Varberg vann klassen för stora föreningar. Ett stort tack till alla som hjälpt till att rekrytera nya medlemmar under 2023 - nu hoppas jag att vi fortsätter på samma sätt under 2024.

Alltid trevligt att träffa personer man känner igen från andra föreningar och kul att träffa nya. Stämman avslutades och vi åt en god lunch på Katrineberg folkhögskola innan vi reste hem.
Text & foto: Lars Björk