Om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna, Varberg.

Vi är drygt 1100 medlemmar och den största av kommunen Varbergs nio SPF föreningar. I vissa frågor samarbetar vi och våra ordföranden träffas ett par gånger om året för samråd.

Syftet med en pensionärsförening är ju att öka möjligheten att träffa andra och ha trevligt tillsammans. Även om åldern varierar mellan 60 och 90 år kan man hitta gemensamma intressen och en gemenskap. Vi har ett program och vi har medlemsträffar med underhållning.

Att vara med i en pensionärsförening innebär också att man ger stöd åt dem som jobbar i förbundet med de stora frågorna; ett förbättrat pensionssystem, lika skatt för pensionärer som för löntagare, en bättre hemtjänst och fler trygghetsboenden. Ja det finns många områden där man kan göra en insats för att vår framtid som pensionärer blir bättre. Eva Eriksson är vår förbundsordförande och driver dessa frågor.

Det är i det kommunala pensionärsrådet som vi har möjlighet att påverka äldreomsorgen i Varberg. Fyra gånger om året kallas representanter för de fyra olika pensionärsföreningarna till möte. Vi kan bestämma vilka frågor som ska tas upp och vem som ska bjudas in till mötena. Information om budget och framtidsplaner presenteras. Dock är det så att kommunens politiker är de som bestämmer, även om vi med skärpa för fram krav om förändring inom områden som vi inte tycker fungerar bra.

Vi hoppas att många vill vara aktiva och delta i våra arrangemang.