Aktivt Liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och idrottsrörelsen.
Kom med i Region Hallands kurs "Aktivt Liv" under höstterminen 2022!

En kurs för dig som är dagledig: till exempel pensionär, deltidsarbetande, eller annat och är intresserad av hälsa, motion och idrott.

  • Katrinebergs Folkhögskola

Kursen Aktivt Liv kommer att bedrivas på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro, med en grupp på tisdagar och en grupp på torsdagar under perioden 13 september – 20 december.

Kurstiderna kommer vara förlagda 09.30 – 14.30.

Kursen varvar teori och praktik och syftar till att du ska få möjlighet till att:
• ägna dig åt egen motion och idrottande
• fördjupa dina kunskaper kring hälsa – fysiskt/psykiskt och socialt
• fördjupa dina kunskaper kring idrottsrörelsen
• om du vill, bli delaktig i föreningslivet
• aktivt och tillsammans ta del av aktuella händelser i samhället

Det finns inga krav på att du har någon aktiv idrottsbakgrund. Vi vill erbjuda alla som är intresserade möjligheten att, komma på sina egna villkor, deltaga i en kurs som kan berika livet både för dig som deltagare och för din omgivning.

Kursledarna är lärare på Katrinebergs folkhögskola, som har en lång erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

Kursen är kostnadsfri förutom en terminsavgift på 400: - för gemensamt material, försäkringar med mera Självkostnad kan tillkomma för ev. utflykter med mera.

För mer info kontakta skolan, tel. 0346-57500 eller kursledarna stefan.gustavsson@regionhalland.se eller anders.nilsson@regionhalland.se.
Ansökan kan göras genom ett mejl till katrineberg@regionhalland.se där följande uppgifter anges.

Sökt kurs Aktivt Liv, ditt namn, personnummer, adress, tel.nr, e-postadress samt önskemål om veckodag; tisdag/torsdag eller om du kan vilket som.

Det finns även möjlighet att lämna ansökan via telefon 0346-57500 (ej vecka 28).
Ansökan lämnas snarast, dock senast 26 augusti!
Antagningsbesked lämnas senast 2 september.

Vi har max 16 platser per dag och grupp. Om antalet sökanden är fler än antalet platser så görs ett urval utifrån önskan om jämn könsfördelning, i andra hand sker lottning.
Om du inte skulle få plats har du förtur till nästa kursstart, vintern 2023.

Text: Cristina Lorick, Administrativ assistent
Administration, Kultur och skola
Region Halland

Foto: Lennart Kastberg