Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Björk

Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Marie Nyström

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Harald Sjögren

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Börjesson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Ahlgren

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Lindh

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Wilhelmsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Marie Luciani

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Alf Thorson

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Nils-Olof Sandell

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Jivebo

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Sörbring

Valberedning