Resa utmed Ätran den 23 augusti - flyttas till år 2024

Nu har det blivit dags att göra ännu en resa utmed Hallands åar och denna gång är det Ätran, som står på tur. Följ med Du också!

Namnet Ätran – det skrevs Ethra år 1177 – kommer av ordet ”etter”, vilket betyder ”den svällande”. Ätran har ett sjöfattigt avrinningsområde, men vår- och höstfloden var säkert mäktiga före vattenkraftsepoken.

Ätran rinner upp i en mosse i Gullered, utanför Ulricehamn, 332 meter över havet. Den rinner sedan norrut genom sydvästra Västergötland och sedan söderut och passerar Åsunden och mynnar i Kattegatt i Falkenberg. Ätran är 243 km lång och är den näst största av de fyra hallandsåarna.

Den största bifloden är Högvadsån, som mynnar i Ätran vid Ätrafors.

Utmed Ätran gick den under tusentals år använda Ätrastigen eller Redvägen, kring vilka många av medeltidens slag ofta stod mellan svenska och danskar. Under 1300-talet var Ätran vid flera tillfällen riksgräns. Ätrans dalgång var i flera hundra år en krigszon då Danmark och Sverige under medeltiden slogs om de stora naturtillgångar som fanns i området, i form av stora betesmarker som gjorde att man kunde producera animaliska produkter som, skinn, smör, ost och talg. Först när Halland blev svenskt 1645 lugnade stridigheterna ner sig.

Konflikter har även uppstått internt när det gäller nyttjandet av ån. Till exempel om laxfisket, kraftverken och flottningen.

1876 tillstyrkte Ulricehamns stad ett förslag att rensa Ätran från Åsunden till Falkenberg och göra den farbar. Men Ulricehamn hade inte på egen hand råd med detta storartade projekt.

Som flottled har Ätran gjort tjänst under en mängd år. 1860-talet var en stor vändpunkt för Falkenbergs del. Ätran användes för flottning av timmer till ångsågen på Herting och till en pappersmassafabrik i Ätrafors.

Ätran tillhör ett av Sveriges allra bästa laxfiskevatten med en alldeles egen genetisk laxstam. I Ätran finns Sveriges största bestånd av atlantisk vildlax och laxstammen är naturlig.

Ätran nedströms Ätrafors kraftverk är efter ett regeringsbeslut 2006 ett Natura 2000-område. Detta skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs.

Ätrans fallhöjd från hallandsgränsen och till utloppet i Falkenberg är cirka 110 meter. Utmed den sträckan finns det finns sex stycken kraftverk – totalt finns tjugo, varav åtta större kraftverk utmed Ätran.

Vår resa startar från Varberg på morgonen och färden går till Falkenberg, där vår guide, Sven Larsson stiger på. Vi färdas sedan, så gott det går, utmed Ätran via Vessigebro till Ätrafors, där vi stannar vid badplatsen för att vittja medhavda kaffekorgar.

Färden går sedan vidare till Askome där vi åker mot Gällared på ”Hallands vackraste väg”. Färden går sedan vidare förbi Ätran och Gunnarp och Mårdaklev, där vi viker av mot Älvsered för att bli serverade lunch på Route 154.

Färden går sedan tillbaka till Mårdaklev och vidare utmed Ätran förbi Östra Frölunda och till Svenljunga, där vi avslutar vår tur och blir serverade kaffe med wienerbröd och kaka hos Björn Bagare.

Färden tillbaka till Falkenberg går sedan via Överlida, Älvsered och Ullared.

Resans omfattning:
Bussresa i helturistbuss
Guidad tur utmed Ätran: Sven Larsson
Route 154, Älvsered: Lunch
Björn Bagare, Svenljunga: Kaffe med wienerbröd och kaka

Pris: 740:- /person vid minst 30 betalande
Pris med reservation för höjning av skatter, drivmedel etc.

Anmälan senast den 9 augusti till Marianne Ahlgren
Telefon: 070 – 222 52 80 eller e-post: 08.ahlgren@gmail.com