Enkät 2023 - vad tycker Du?

Styrelsen önskar Din hjälp att göra vår förening ännu bättre.
Svara på nedanstående frågor...

1. Vad tycker Du om våra medlemsträffar? Vad kan bli bättre?

2. Vad tycker Du om våra aktiviteter (boule, mattcurling, bokcirklar, vinprovning,
fågelpromenad, staty-promenad mm)? Har du några förslag på nya aktiviteter?
Kan Du vara aktivitetsledare?

3. Vad tycker Du om våra resor. Har Du några förslag inför 2024?

4. Hur upplever Du vår marknadsföring och information (hemsida, Facebook,
programblad, annonser i tidningar mm)? Vad kan bli bättre?

5. Om vi tvingas höja medlemsavgiften under 2024 alternativt höja entrébiljetten
till medlemsträffarna - vad föreslår Du och hur mycket?

6. Övrigt - något Du vill förbättra?

Skicka din svar till e-post  Lars Björk