Resa utmed Viskan 20 september

Viskan är den nordligaste av Hallands fyra åar. Den är 142 km lång och rinner upp i sjön Tolken väster om Ulricehamn och avvattnar Sydsvenska höglandet. Därefter rinner den ut i Öresjö och fortsätter sedan sitt lopp genom Borås och vidare till mynningen i Klosterfjorden strax norr om Åskloster

  • Viskan i Marks kommun
  • Rydals herrgård
  • Viskan i Marks kommun
  • Rydals herrgård

Viskan har en rad forsar, vad och vattenfall, vilket har försvårat transporter på ån. 1645 gav Axel Oxenstierna Johan Wärnschiöldh i uppdrag att granska Viskan och de övriga Halländska åarna för att undersöka om man kunde nyttja dem för transport. Han fann 44 punkter som hindrade sjöfart på Viskan och bedömde att den inte skulle kunna nyttjas som farled.

Dock har det förekommit viss sjöfart uppför Viskan, men knappast inte längre än till Åsbro vid Derome sju kilometer uppströms där den första forsen finns. En hel del fiskare har dock använt Viskan som bas och tagit sig ut genom det ganska svårnavigerade deltat till fångstplatserna, och det var dessa fiskarfärder som gjorde att Södra Skogsägarna var tvungna att anlägga en sluss vid mynningen då företaget byggde Värö bruk på deltats norra sida.

Vattenkraft från Viskan har drivit många företag genom åren. Den var grunden till den blomstring Viskadalen upplevde i gångna tider. Det finns tretton kraftverk i Viskan.

Lax har fångats i Viskan sedan urminnes tider. Det äldsta skriftliga belägget är från 1100-talet, då munkar från klostret i Ås byggde en laxgård inte långt från åns mynning.

Ett säkert vårtecken förr i tiden var när flottningen drog igång. När snön smälte fanns det nämligen tillräckligt med vatten i bäckar och åar för att kunna flotta ut timret man fällt under vintern. Ofta kopplas flottning ihop med de stora älvarna norrut, men det flottades även i Halland, om än i mindre skala. Viskan användes till flottning och vid Nyebro vid Viskans mynning byggdes faktiskt en ångsåg redan i mitten av 1800-talet.

Varberg-Borås Järnväg, som invigdes i november 1880, följer i stort sett Viskans dalgång.

Vår resa utmed Viskan startar från Varberg på morgonen och med på turen har vi Peter Börjesson, som kommer att guida oss utmed ån. Färden går norrut till Åskloster för att se Viskans utlopp i Kattegatt. Färden går sedan vidare till Åsbro och till Veddige.

Någonstans utmed vägen stannar vi till för att vittja medhavda kaffekorgar.

Färden går vidare ut med ån förbi Horred, Björketorp, Kinna och till Rydal, där dagens lunch serveras på Rydals herrgård.

Efter lunch blir det besök på Rydals Museum, där vi får en guidad visning. Muséet huserar i spinnerifabriken och där finns en stor mängd textilmaskiner. Man visar tillverkning av garn på den unika maskinparken och berättar bygdens historia och visar tillfälliga utställningar med olika inriktningar.

Från Rydal går resan vidare och vi passerar Seglora, Viskafors och Rydboholm och kommer slutligen fram till Borås, där vi avslutar med att dricka kaffe på Café Gästis i Ramnaparken.

Från Borås går resan sedan direkt tillbaka till Varberg.

Resans omfattning:
Bussresa i helturistbuss
Peter Börjesson: Guidad tur utmed Viskan
Rydals Herrgård: Lunch
Rydals Museum: Guidad visning
Café Gästis, Borås: Kaffe och wienerbröd

Pris: 875:- / person vid minst 30 betalande
Pris med reservation för eventuellt höjda skatter, diesel- och elpriser.

Anmälan senast den 6 september till Marianne Ahlgren
Telefon: 070 – 222 52 80 eller e-post: 08.ahlgren@gmail.com