Studiecirklar

SPFs kursverksamhet genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi och bedrivs i lokalerna på Östra Långgatan 42 i Varberg.

SPF-medlemmar får 10 % rabatt på de flesta kurser i Studieförbundet Vuxenskolans kursprogram. I de studiecirklar som anges häri är rabatten redan avräknad.

Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan på tel: 077-440 00 33 om inget annat anges. Vid anmälan meddela att du är SPF-medlem!

Sticka och virka till behövande barn 
SPF betalar garn och du stickar. Trevlig gemenskap under kaffedrickning.
Start: Tisdagen den 10 januari kl. 14.00, därefter varannan vecka 8 gånger, ingen avgift. Kontaktperson: Solgerd Karlsson tel. 070-6751379 eller e-postsolgerd@beze.se

Körsång
Start den 26 januari kl 14.00
Plats: Vuxenskolan, Östra Långgatran 42
Övning och framförande. 8 ggr ca 350 kr
Ledare: Gun Svensson, körledare och tonsättare, tel 0340-30706 eller e-postgun.rylid@hotmail.com

Välkommen till Sällskapsrummet
Start den 4 januari kl 10.00 - 12.00. Plats: Träffpunkten Ljuspunkten,
Träslövsvägen 2.

Ledare: Ann-Marie Nyström tel 070-8659865 eller e-post  annmarieny@hotmail.com

Bokcirkel 1 & 2 
1 grupp:
Start den 16 januari 2023 kl 12.00 på Veras kafé 

2. grupp (som är ny grupp efter nyår)
Startar den 18 januari kl 13.00 på restaurang Gästis
Träffas en ggr i månaden 
Alla platser är för närvarande fyllda i grupp 1 & 2 - kölista finns - kontakta Astrid.
Ledare: Astrid Igerud, tel 0705 958020 eller e-post:  astrid.igerud@gmail.com