Studiecirklar

SPFs kursverksamhet genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi och bedrivs i lokalerna på Östra Långgatan 42 i Varberg.

SPF-medlemmar får 10 % rabatt på de flesta kurser i Studieförbundet Vuxenskolans kursprogram. I de studiecirklar som anges häri är rabatten redan avräknad.

Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan på tel: 077-440 00 33 om inget annat anges. Vid anmälan meddela att du är SPF-medlem!