Publicering av bilder (GDPR)

Foton och filmer som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att publiceras i tidningar och på föreningens hemsidor. Vi hoppas att ni samtycker till detta.