Aktuell styrelse 2023-24

Styrelsen enligt årsstämma 2023-02-15

Ordförande                                      
Ingrid Sörbring                                   
sorbring@outlook.com                       
0730-62 37 99

Vice ordförande & reseansvarig            
Marianne Ahlgren                             
08.ahlgren@gmail.com                      
0702-22 52 80

Kassör  & RPR ansvarig                        
Lennart Wilhelmsson     
l.v.wilhelmsson@telia.com                   
0705-48 92 84

Sekreterare                                      
Pia Lust                                              
pia.lust@ciaoip.se                                                 
0708-47 41 28

Ledamot och studieansvarig           
Yvonne Dihné                  
yvonne.dihne@telia.com                       
0734-34 46 00

Ledamot                       
Ann-Marie Andersson    
ami.espevik@gmail.com                                       
0730-60 86 19

Ledamot, webbansvarig & digitaliseringsombud           
Lars Björk                                          
bjrk1@telia.com                                                     
070-38 63 111

Suppleant & KPR ansvarig
Eva Börjesson
eborjesson5@gmail.com
070-3098263