Studiecirklar mm

SPF:s kursverksamhet genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi och bedrivsi lokalerna på Östra Långgatan 42.SPF- medlemmar får 10% rabatt på de flesta kurser i Studieförbundet Vuxen-skolans kursprogram. I de studiecirklar som anges här är rabatten redan avräknad.

Sticka och virka till behövande barn

Start: tisdagen den 11 januari kl 14.00, därefter varannan vecka, 8 ggr, ingen avgift.
SPF betalar garnet och du stickar.Trevlig samvaro under kaffedrickning.
Kontaktperson: Maj-Britt Forsaeus, tel 0705-28 59 34  

Körsång

Start: 20 januari kl 14.00
Övning och framträdanden.
8 ggr, ca 350 kr.
Ledare: Gun Svensson, körledare och tonsättare, tel. 0340-307 06

Mötesplats Ljuspunkten

Vid Kommunens träffpunkter för Aktiv senior kan du lyssna på föreläsningar, spela kort, dansa eller bara ta en fika tillsammans med andra.
Se programblad på kommunens hemsida.
Koordinator frivilligverksamheten:
Ingela Nilsson tel. 0702-48 89 47
Välkommen!

Bokcirkeln

En gång i månaden träffas vi för gemensam lunch med efterföljande samtal om månadens bok.

Deltagarna väljer i turordning månadens bok och presenterar kort författaren. Lunch bekostas av deltagarna likasom lån/inköp av vald bok.

För närvarande kan den pågående bokcirkeln inte ta emot fler deltagare, men om intresse finns startar vi gärna upp fler bokcirklar. Minst fyra deltagare behövs.

Att vara med i en bokcirkel ger en god samvaro och en möjlighet till diskussion och åsiktsutbyte. Vänskapsband knyts som kan leda till andra aktiviteter dessutom.

Intresserad kan vända sig till styrelsen eller till mig som cirkelledare.
Astrid Igerud e-post: astrid.igerud@gmail.com