Policy för marknadsföring och rekrytering

Vi måste alla hjälpas åt i rekryteringsarbetet. Här presenteras policyn hur vi kan göra...

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsätte.
Andel 65 år och äldre av befolkningen i Halland har ökat.
Halland är det län som har högst medelivslängd.

Rekryteringen inom SPF går bra och medlemsantalet ökar. 

Men nu tar vi nya tag och målsättningen är att öka medlemstalet igen i Hallandsdistriktet och framför allt i vår förening.
Rekrytering av nya medlemmar bör därför ges en hög prioritet.

Vid marknadsföringen av SPF bör gälla: syns vi inte, så finns vi inte.

Grunden är medlemsvård – ta väl hand om de medlemmar som redan finns, de är de bästa marknadsförarna!

Mun till mun metoden kan vara den allra främsta metoden, mellan medlemmar och presumtiva medlemmar.

Vi bör även ha en positiv media strategi och bjuda in media till vår verksamhet.

Även annonser i tidningar och Facebook kan utnyttjas, liksom deltagande i lokal radio/TV.

Vi bör publicera artiklar med foto från våra möten och aktiviteter på hemsidor, sociala medier, tidningar mm.

När det anordnas större event och vi kan vara med, bör vi då erbjuda besökarna medlemskap i SPF.

Rekrytering vid köpcentra, torg och motsvarande kan utnyttjas – speciellt de dagar som det är rabatter eller annan publikdragande verksamhet.

Förening har anskaffat Roll-ups, som vi använder så ofta det går.

Rekryteringen bör följas upp med inbjudan till informationsmöte och bland annat informera om våra medlemsförmåner och verksamhet.

Fortsatta rekryteringstävlingar bland distriktets föreningar samt informera föreningarna kvartalsvis om medlemsstatistik. Under 2023 vann SPF Seniorerna Varberg rekryteringstävlingen under 2023 inom ramen för större föreningar (se foto på diplomet). Tack till alla som hjälpt till att rekrytera nya medlemmar.

Distriktet fortsätter att ge föreningarna 50 kr/deltagare vid inbjudningsmöten för tilltänkta medlemmar samt 50 kr/deltagare vid uppföljningsmöten för de som blivit medlemmar.

Varje förening bör ha en rekryteringsansvarig (tillika befattning) som bör ingå i föreningens styrelse i vår förening är det Lars Björk.

De nyrekryterade medlemmarna ska tidigt få information om våra aktiviteter och vad de kan bidra med i föreningen samt ges möjlighet att tidigt var med i våra verksamheter.

Ett sätt är att ringa upp alla nya medlemmar och hälsa dem välkomna samt informera om föreningen, besvara ev. frågor med mera.

För att öka förmågan att behålla redan tidigare medlemmar bör föreningarna målmedvetet arbeta vidare med ökat och intressant aktivitetsutbud, som attraherar olika målgrupper – gammal som ung.

Rekrytering till funktionär i styrelse och kursledare motsvarande, är också viktig, för utan dessa personer har vi inte längre några föreningar.

I Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har SPF möjlighet att påverka alla frågor som berör seniorer inte enbart vård och omsorg.

Vi är unika som är representerade i kommunen, större engagemang, ger genomslag i media.

Denna policy bör göras känd bland medlemmarna - vi måste alla hjälpas åt i rekryteringsarbetet.