Bokcirkel

En gång i månaden träffas vi för gemensam lunch med efterföljande samtal om månadens bok.

Deltagarna väljer i turordning månadens bok och presenterar kort författaren. Lunch bekostas av deltagarna likasom lån/inköp av vald bok.

För närvarandehar vi två bokcirkelarmen, men om intresse finns startar vi gärna upp fler bokcirklar. Minst fyra deltagare behövs.

Att vara med i en bokcirkel ger en god samvaro och en möjlighet till diskussion och åsiktsutbyte. Vänskapsband knyts som kan leda till andra aktiviteter dessutom.

Intresserad kan vända sig till styrelsen eller till mig som cirkelledare.
Astrid Igerud e-post: astrid.igerud@gmail.com