Bokmässan i Göteborg 28/9 - INSTÄLLT 2023

Bokmässan 2023 Svenska Mässan, Göteborg 28 september 2023 är inställd för få anmälda från oss.

  • Foto: Fredrik Sandberg/TT
  • Foto: Fredrik Sandberg/TT

Temat Judisk kultur på Bokmässan 2023 presenterar judisk kultur från Bibeln till idag.

I fler seminarier belyses olika aspekter av judisk historia, litteratur oh filosofi. Betoningen ligger på de universella aspekterna av den mångfacetterade judiska kulturen så som den kommit till uttryck i litteratur, film, musik och samhällsliv i modern tid.

Den judiske författaren Isaac Bashevis Singer inledde på första Biblioteksmässan 1985 raden av nobelpristagare som gästat Bokmässan. Judisk kultur i Sverige, som är 2023 års hedersgäst på Bokmässan, söker likaledes i årets program att i en judiska minoritetens specifika kultur spegla universella mänskliga villkor och dilemman.

Temat presenteras i samarbete med Judisk kultur i Sverige.

2023 års bokmässa vill i samband med 400-årsubiléet sätta extra ljus på Litteraturstaden Göteborg.