Styrelsemötet den 15 juni

Samtliga ledamöter samt KPR representanten Eva Börjesson deltog på styrelsemötet onsdagen den 15/6 i Vuxenskolans lokaler. Det blev ett bra styrelsemöte och alla i styrelsen ser fram mot höstens verksamheter.

  • Lennart redovisar vår ekonomi inför intresserade styrelseledamöter (från vänster Pia som är sekreterare, Yvonne, Eva, min plats är tom, Ingrid som är ordförande, Ann-Marie, Marianne och Lennart
  • Från vänster: Ingrid, Ann-Marie och Marianne
  • Yvonne redovisar kommande program mm
  • Lennart redovisar vår ekonomi inför intresserade styrelseledamöter (från vänster Pia som är sekreterare, Yvonne, Eva, min plats är tom, Ingrid som är ordförande, Ann-Marie, Marianne och Lennart
  • Från vänster: Ingrid, Ann-Marie och Marianne
  • Yvonne redovisar kommande program mm

Många ärenden avhandlades bland annat: föreningens ekonomi som är god, Eva informerade från senaste KPR mötet med kommunen, utvärdering av Folkhälsoveckan som fungerade i stort sett bra. Efter en timma serverades det kaffe med goda frallor av styrelseledamoten Ann-Marie.

Därefter fortsatte mötet med andra frågor bland annat: ensamhet, medlemsrekrytering, höstens program inklusive kommande resor.

Nästa månadsmöte är onsdagen den 14 september kl 14.00 i Folkets hus - hoppas vi se då!
Text & foto: Lars Björk