Sommarens arbete med tunnelprojektet mm

Projektet är i mitten av sommaren och både i Breared och norr om stationen pågår arbeten för fullt. Det är endast i bergtunneln som sprängningsarbeten tar sommaruppehåll. Nu kan vi också summera vad arkeologerna hittat i norra området!
Full fart i de olika arbetsområdena
Ny film visar hur långt arbetena kommit

  • Ny järnvägsstation
  • Ny järnvägsstation

Ny film visar hur långt arbetena kommit
https://youtu.be/zNukIVaV1Ks

VARE
Vid Vareborg har man färdigställt markarbetena och påbörjar nu betongarbeten för att kunna bygga järnvägsbron. Här kommer betongjobben pågå sedan under hela hösten.

BREARED
Även i Breared pågår mycket betongjobb med tråget och betongtunneln.

BERG- OCH SERVICETUNNEL
Sprängningsarbetena i tunneln gör uppehåll från den 8 juli till 31 juli. I juli sker efterinjektering i tunnlarna, vilket innebär att man tätar tunnelns väggar, tak och botten mot vatteninläckage.

I början av juli hade man från norr kommit fram till Rosenfredsskolan och från söder befinner man sig under Mariedal. Det innebär att man från stationen kommit mer än 700 meter i berg- och servicetunnlarna och från Breared har man sprängt sig fram som mest 1,3 kilometer.

I början av nästa år beräknar man att servicetunneln sprängs klart och man möts från norr och söder i höjd med Danska vägen.

NORRA TÅGET
Arbetena från järnvägsstationen till Getteröbron befinner sig i en intensiv fas. ​Grundläggningsarbeten, schaktning, sprängning, utlastning av jord- och bergmassor samt betongarbeten sker parallellt med varandra. Med schaktning och sprängning kommer man ner till rätt djup för att sedan bygga tråget. ​​

Under sommarhalvåret har man tillstånd att bullra fram till klockan 22 för att hinna med så mycket som möjligt. Den stora mängden pågående aktiviteter med flera produktionsblock på en relativt liten yta är en stor utmaning med tanke på att allt som ska få plats och transporter in och ut från området.

MARKSPÅR SÖDER OM GETTERÖN
Mellan norra tråget och nya godsbangården vid Lassabacka-deponin avslutas de stora ledningsomläggningar som har pågått i området under en längre tid. ​Man räknar med att detta arbete är klart i höst.

GODSBANGÅRDEN
De sista nya spåren, på godsbangårdens östra sida är på plats. I juli görs signalarbeten på godsbangårdens östra sida. Spåren kommer att tas i bruk först vid trafiköppningen i december 2024.

LASSEBACKADEPONIN
I början av juni var det dags för delbesiktning och överlämning till kommunen av Etapp 1. ​Utöver detta terrasserar man kullarna och lägger bentonit (som ska skydda soporna mot regn), gräver dike, ordnar dränering och sätter brunnar. Samtidigt förbereder man arbetsytan för det framtida fågel- och utsiktstornet, som ska byggas av annan entreprenör. Se mer här

VISKADALSBANAN ÖPPNAR IGEN
Arbetena på den del av Viskadalsbanan som ingår i projektet färdigställs. ​Den 7 augusti kommer tågen att rulla igen mellan Varberg-Borås. Du kan följa projektet på Trafikverkets webbplats:
Upprustning av järnvägen i Borås - www.trafikverket.se

UNIKA VRAK
De arkeologiska utgrävningarna i norra tråget har nu avslutats och arkeologerna har funnit totalt fyra olika skeppsvrak. Två av dem är 700 år gamla och ligger vid den gamla strandlinjen i Getakärr. Dessa fynd är ovanliga, hittills finns bara sju fynd i Sverige. Skeppen kallas koggar och är förknippade med tyska Hansan.

De andra två vraken är cirka 500 år gamla och ett av dem är byggt av ek från östra Östersjöregionen. Det andra är byggt av ett träd som fälldes i Halland våren 1533!
Fynden är nu i väntan på konservering. Förhoppningsvis kan vi se dem på museum längre fram och få veta mer om deras historia.

Du kan följa Arkeologerna på två instagramkonton: @arkeologerna och @arkeologi_museumhalland.

TRANSPORTER HELA SOMMAREN
Masstransporter av berg sker som vanligt under sommaren. Man transporterar både söder- och norrut.​

KONTAKT MED PROJEKTET
Om du har frågor eller vill komma med en synpunkt till projekt Varbergstunneln kan du alltid kontakta Trafikverkets kontaktcenter, som har öppet dygnet runt även i sommar.
Telefon: 0771-921 921
E-post: varbergstunneln@trafikverket.se

Vill du veta mer?
Följ projektet på:
trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.

Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.

Läs om vad som händer i det växande Varberg: varberg.se/varbergvaxer
Publicerad den: 14 juli 2022