INSTÄLLD - medlemsträff den 12 januari

Tyvärr tvingas vi ställa in medlemsträffen den 12 januari pga strängare Covid - restriktioner och det allmänna smittläget. Läs nedan vilka restriktioner som gäller from 12 januari...

 • INSTÄLLT

Det här gäller från och med onsdag den 12 januari:

 • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.

 • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.00. Begränsning på högst 8 personer per sällskap införs.

 • Ett allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus införs.

 • Allmänna sammankomster och offentlig tillställningar: här införs maxtak på 50 personer om man inte har vaccinbevis. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med vaccinbevis införs olika regler om avstånd.

 • Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. Distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Salstentor och liknande bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel.

 • Åtgärder som förlängs:

  – Avrådan från deltagande i olika typer av cuper och läger inomhus.

  – Smittskyddsåtgärder inom långväga kollektivtrafik.

  – Att använda munskydd när många reser.

Åtgärder som kan införas inom kort:
– Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer.

– Antalet personer vid privata sammankomster sänks från 50 till 20 sittande personer.

Folkhälsomyndigheten bedömer att åtgärderna kommer att vara aktuella under åtminstone fyra veckor, men man kommer att se över dem om 14 dagar, sa Karin Tegmark Wisell.

Källa:  Tidningen senioren 
Publicerad 2022-01-10