Restriktioner tas bort 9 februari

Nu kan vi ses igen "- Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagar-begränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor".(Källa: Regeringen)

Information från Regeringen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Vaccinationerna är det enskilt viktigaste verktyget för att bekämpa covid-19. Alla som är över 12 år rekommenderas även fortsatt att vaccinera sig så snart som möjligt. Det är det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot covid-19.

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna kommer att genomföras i två steg: Steg 1 tas den 9 februari, och steg 2 väntas ske den 1 april 2022.

Avveckling från den 9 februari 2022

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.

  • Serveringsställen: begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort

  • Mässor: deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.

  • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: kvadratmeterbegränsningar tas bort.

  • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.

  • Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler: deltagartak tas bort.

  • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.

  • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Deltagartaken tas bort genom regeringsbeslut och Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva sina föreskrifter kopplat till covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från och med den 9 februari 2022.

Den 1 april kommer de kvarstående myndighetsrekommendationerna att avvecklas eller anpassas efter då rådande smittspridning, belastning på hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning. Därefter kommer bland annat rekommendation om vaccinering finnas kvar och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvårds- och omsorgsmiljöer.

Folkhälsomyndigheten lämnar in hemställan angående omklassning av covid-19
Folkhälsomyndigheten kommer i dag att lämna in en hemställan till regeringen om att bereda frågan om att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig men inte klassificerad som samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Folkhälsomyndighetens hemställan kommer nu skyndsamt att beredas i Regeringskansliet. Regeringen kommer därefter lämna förslag för riksdagen att ta ställning till. Enligt smittskyddslagen krävs lagstiftning för att omklassningen ska kunna ske.

Regeringens avsikt är att förslaget ska lämnas i propositionen om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra. Regeringen har sedan tidigare remitterat ett förslag om att dessa lagar ska upphävas vid utgången av mars i år.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022
• Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.

• Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.

• En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.

• Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.

• Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.