Kallelse till årsmöte 23/2

Årsmötet äger rum onsdagen den 23 februari kl 14.00 i Folkets Hus, Magasinsgatan 17 och avser verksamhetsåret 2021. Fri entré - välkommen!

Program

  • Välkomsthälsning
  • Parentation
  • Föredragningslista
  • Kaffe och semla
  • Lotteri
  • Musikunderhållning

Årsmötesförhandlingar (finns här)

Eventuella motioner till årsmötet skickar Du till vår ordförande sorbring@outlook.com senast den 12 februari.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022 enlig Regeringsbeslut

• Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.

• Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.

Fri entré
Välkommen!