Styrelsemötet den 8 november

Styrelsemötet den 8 november kl 10.00 - 12.00 genomfördes i  Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg lokaler.

  • Styrelsen samlad i Studieförbundet Vuxensskolans lokaler
  • Ann-Mari och ordförande Ingrid Sörbring
  • Marianne, Yvonne och Eva
  • Styrelsen samlad i Studieförbundet Vuxensskolans lokaler
  • Ann-Mari och ordförande Ingrid Sörbring
  • Marianne, Yvonne och Eva

Ordförande Ingrid Sörbring ledde mötet. Styrelsen fördelade arbetsuppgifter inför hösten och nästa år. Kassören och tillika representanten i KPR Lennart Wilhelmsson informerade om vilka frågor som var aktuella. Till ny webbredaktör utsågs Lars Björk. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram program för 2022. Seniormässan är den 2 mars i Varbergs arena.