SPF Seniorerna i lokalsamhället

Uppdaterades: 11 april 2021

SPF´s deltagande i olika forum för informationsutbyte

SPF Samrådsgrupp Halmstad.
Representanter för Halmstads 7 SPF-föreningarna träffas ca. 6 gånger per år under en förmiddag. Syftet med den här samrådesgruppen är bl.a. att ta fram underlag till möten i KPR (se nedan) samt att ge möjligheter till informationsutbyte om resp. föreningars idéer och verksamheter, gemensamma föreläsningar och fortbildningsdagar för alla SPF medlemmar. Det finns ochså möjlighet att delta i de olika föreningars resor.
De 7 SPF-föreningarna i Halmstad kommun är förutom vår egen förening Kvarnen, Gamletull-Halmstad, Snöstorp, Söndrumsvännerna, Tylövännerna, Vi Tre (Kvibille) och Breared (Simlångsdalen).
Kvarnens representanter i samrådsgruppen är f.n. Hans Emanuelsson och Inger Engstrand. Ordförande har i många år varit Barbro Eriksson. Fr.o.m. 2020-09-10 är det Anita Gunnarsson. H

KPR, Kommunala Pensionärsrådet.
Det finns KPR i alla halländska kommuner. KPR är ett forum för informationsutbyte mellan kommunen och de olika pensionärsorganisationer som finns i kommunen. Här ingår förutom repr från SPF även repr PRO och SKPF. Genom protokollen kan du se vilka som är med i KPR samt vad som behandlas. SPF´s representanter i KPR är för närvarande Ann-Margret Nilsson och Inger Engstrand. Ersättare är Kerstin Johansson och Kerstin Uhrberg Johansson.

Hallands distrikts RPR-KPR-grupp
Detta är ytterligare ett forum för informationsutbyte. Här gäller det informationsutbyte mellan de olika KPR-grupperna i kommunerna och SPF´s representant i RPR. Man kan bjuda in föreläsare, ordna studiebesök (institutioner, boende, tekniska hjälpmedel m.m.). Man ordnar gemensamma fortbildningsdagar 1gång per år för våra olika KPR-grupper och med ytterligare minst två medlemmar från varje förening. Halmstads KPR-grupp representeras av Ann-Margret Nilsson och Inger Engstrand.

RPR, Regionala Pensionärsrådet.
Det finns endast RPR i länet. RPR är ett forum för informationsutbyte mellan regionen (f.d. landstinget) och de olika pensionärsorganisationer som finns i kommunerna. SPF´s representant i RPR är för närvarande Ann-Margret Nilsson. Ersättare är Lennart Wilhelmsson.

Här nedan följer protokoll jag har tillgängliga från olika informationsforum för närvarande

Halmstads Samrådsgrupp KPR Kommunala
Pensionärsrådet
Hallands distrikts RPR-KPR-grupp RPR Regionala
Pensionnärsrådet

2020-10-06

2020-09-09

2019-11-22

2019-10-01

2019-08-27

2019-01-22

2018-11-13

2018-09-25

2018-03-20                  

2021-02-04

2020-12-03

2020-09-10

2020-02-06

2019-10-24

2019-04-16

2019-02-12

2018-12-06

2018-09-20

Reglemente 2003-01-24
för KPR,  Halmstad

2020-02-24

2019-11-25

2019-09-30

2019-06-03

2019-02-25

2020-09-11

2020-02-24

Reglemente 2019-06-18
för RPR 

2018-12-05

       
Publicerades: 18 mars 2019 Uppdaterades: 11 april 2021