Riskutbildning

Uppdaterades: 02 oktober 2018
  • Fikapaus
  • I lektionsssalen
  • Begrundande poser
  • Fikapaus
  • I lektionsssalen
  • Begrundande poser

SPF s besök på Halmstads Trafikövningsplats den 20/9 2018.

Vi var 15 personer som erhöll en intressant information om riskerna i trafiken.
Varade ca: 1 timme där efter var de kaffe o kaka, efter fikan gick vi ut till upp-
levelsehallen för fortsatt information ca: 30 min varefter var och en åkte hem.

Jag sänder några bilder med posten då jag misslyckades sända elektroniskt
vika du har om några dagar hoppas du har användning av dem.

Text: Sven Olsson
Bild: Sven Olsson och Inger Edling

Publicerades: 02 oktober 2018 Uppdaterades: 02 oktober 2018