Om föreningen

Uppdaterades: 09 oktober 2019

Lite om oss

Hösten 1988 samlades ett 30-tal pensionärer för att starta en lokalförening inom SPF under namnet SPF Kvarnen Harplinge - Getinge. Sammankomsterna hölls då som nu i Harplinge församlingsgård. Verksamheten liksom medlemsantalet har under åren utökats. År 2008 firade föreningen 20-årsjubileum och då hade medlemsantalet vuxit till 360.
I november 2013 firade vi 25-årsjubileum och ytterligare vuxit till 480 medlemmar.
Medlemsantalet bara ökar, sista september 2019 var vi 550 medlemmar..

Aktiviteter som funnits med länge är olika studiecirklar, bridge och stavgång. Under senare år har tillkommit boule, canasta och gymnastik. Golf, vattengymnastik och yoga har också startat. Även körsång och squaredance har förekommit men är f.n vilande. Samtliga aktiviter lockar många deltagare.
Se under sidan Våra Aktiviteter betr.nuvarande utbud.

Månadsmöten hålls 2:a måndagen i varje månad undantaget sommarmånaderna juni, juli och augusti. Mötena är välbesökta med runt 100 deltagare per sammankomst. Programmet varierar mellan föreläsningar och musikunderhållning. Se under fliken Våra Aktiviteter beträffande aktuellt program.

För att bli medlem se sidan Bli medlem.

Välkomna till vår gemenskap.

Hälsningar

Styrelsen 

Webbmaster: Anders Kinch

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 09 oktober 2019