Protokoll m.m.

Uppdaterades: 25 november 2020

Här nedan finner du länkar till föreningens protokoll från styrelsemöten och årsmöten samt årsberättelse. Klicka på länken, och blixtsnabbt (likt Fantomen, snabbare än blixten) kommer rätt protokoll upp som ett trolleri på bildskärmen.

Styrelsemöte 2020-10-20

Styrelsemöte 2020-09-30

Styrelsemöte 2020-08-26

Styrelsemöte 2020-03-10

Styrelsemöte 2020-02-21

Konstituerande styrelsemöte 2020-02-21

Årsmötesprotokoll 2020-02-10

Styrelsemöte 2020-02-05

Styrelsemöte 2020-01-08

Styrelsemöte 2019-11-06

Styrelsemöte med aktivatörerna 2019-10-23

Styrelsemöte 2019-10-09

Styresemöte 2019-09-11

Styrelsemöte 2019-08-14

Styrelsemöte 2019-05-08

Styrelsemöte med aktivatörerna 2019-04-09

Styrelsemöte 2019-04-09

Styrelsemöte 2019-03-13

Styrelsemöte 2019-02-20

Konstituerande styrelsemöte 2019-02-20

Årsmötesprotokoll 2019-02-11

Styrelsemöte 2019-01-09

Styrelsemöte 2018-12-05

Styrelsemöte 2018-10-24

Styrelsemöte med aktivatörerna 2018-10-24

Styrelsemöte 2018-09-18

Styrelsemöte 2018-08-27

Styrelsemöte med aktivatörerna 2018-05-16

Styrelsemöte 2018-05-16

Styrelsemöte 2018-04-17

Styrelsemöte 2018-03-21

Konstituerande styrelsemöte 2018-02-21

Årsmöte 2018-02-12      Dokument till årsmötet 2018-02-12

Styrelsemöte 2018-02-21

Styrelsemöte 2018-01-17

Styrelsemöte 2017-12-13

Styrelsemöte 2017-11-22 

Styrelsemöte 2017-10-18

Anteckningar från möte med aktivatörerna 2017-10-18

Protokoll styrelsemöte 2017-09-25

Protokoll styrelsemöte 2017-08-15

Protokoll styrelsemöte 2017-06-07

Anteckningar från möte med aktivatörer 2017-05-10

Protokoll styrelsemöte 2017-05-10

Protokoll styrelsemöte 2017-03-09

Protokoll styrelsemöte 2017-02-15

Protokoll årsmöte 2017-02-13

Årsberättelse avseende verksamheten 2016

Publicerades: 13 oktober 2017 Uppdaterades: 25 november 2020