Beskära fruktträd

Uppdaterades: 10 maj 2018
  • Håkan Ljungberg visar hur man kan göra
  • Håkan Ljungberg visar hur man kan göra

Trädbeskärning i Harplinge i mars 2018.
Håkan Ljungberg, kyrkvaktmästare i Harplinge Steninge, visade 23 seniorer hur man på bästa sätt beskär sina fruktträd. Först teori och sedan praktiska övningar. Det visade sig att det inte är så lätt att beskära träd som man kanske tror. Blomskott, vattenskott, tappar, det är mycket att tänka på men förhoppningsvis fick alla lite fräscha kunskaper med sig hem. Frågorna var många och handlade inte bara om fruktträd utan även hur vi beskär våra buskar, tidigblommande och senblommande. 

Tack till HåkanLjungberg & Göte Johansson kan du med glädje läsa här.

Text och bild: Inger Edling

Publicerades: 20 mars 2018 Uppdaterades: 10 maj 2018