Aktuella i styrelsen samt övriga valda på årsmötet.

Uppdaterades: 24 februari 2020

SPF Seniorerna Kvarnens styrelse samt revisorer, valberedning och representanter i Halmstad samrådsgrupp valda på årsmötet 10 februari 2020.

Postadress till SPF Seniorerna Kvarnen
c/o Hans Emanuelsson
Haverdals tvärväg 10
305 70 Haverdal

 

Hans Emanuelsson
Ordförande

0706-59 80 51
emanuelssonhans@gmail.com

 

 

Jan Gunnarsson
v. ordförande

0708-801990
jan@j_gunnarsson

 

Yvonne Werneman
Sekreterare

0705-594818
yvonne.werneman@gmail.com

 

Berit Wiklund
Skattmästare

0705-45 02 69
beritelisabetw@gmail.com

 

Pia Flodin
ledamot

035-55 176
0706-55 17 56
piaflodin4905@gmail.com

 

 

 

 

 

Anders Kinch
Ledamot

0706-00 47 62
035-516 82
anders.kinch@gmail.com

 

Jan Henriksson
Ledamot

0705-22 88 68
jan.a.l.henriksson@gmail.com

 

 

 

Övriga valda på årsmötet

 

Carl-Axel Sjögren
Revisor, ord.
casjo@halmstad.net

 

 

 

Tore Jeppsson
Revisor, ord.

 

 

 

Berit Tillberg
Revisor, ersättare

 

 

 

Kjell Eliasson
Revisor, ersättare

 

 

 

Barbro Eriksson
Valberedningen, sammankallande

Tel: 035-50037
3550037@gmail.com

 

 

 

 

Torsten Gantén
Valberedningen

0705-25 49 01
torstenganten@gmail.com


 

  Lennart Magnusson
Valberedning
 

Sven Olsson
Valberedning

Tel: 070-675 35 14
segon@live.se

 

  Kjell Eliasson
Valberedning
Hans Emanuelsson
Samrådsgruppen i Halmstad
Inger Engstrand
Samrådsgruppen i Halmstad
Publicerades: 25 september 2017 Uppdaterades: 24 februari 2020