HFAB informerade måndagen 28 jan 2019

Uppdaterades: 31 januari 2019

Vi hade bjudit in representanter från HFAB att informera oss. Vi träffades måndagen den 28 januari på Harplinge församlingsgård. Informationen handlade bl.a. om olika boendeformer, kösystem, och kontraktskrivning.

  • Från HFAB har vi Jessica Murro, Aferdita Dolovac och Carin Ottoson
  • Vår kantor
  • Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun.
  • Från HFAB har vi Jessica Murro, Aferdita Dolovac och Carin Ottoson
  • Vår kantor
  • Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun.

Det efterfrågas hyresrätter och bostadsrätter i vårt område.
Därför bjöd styrelsen in Jenny Axesson, ordförande för Samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun, till ett möte med SPF-Kvarnens styrelse onsdag den 21 november till Livbojen.  Syftet var bl.a. att informera om att området främst kring Haverdal, Steninge, Harplinge och Gullbrandstorp har ett stort behov av olika boendeformer där innevånare som idag har villor och likn. kan ges möjlighet till att bo kvar på orten men bo i hyresrätt eller bostadsrätt eller andra liknande former.

Jenny tyckte att vi skulle försöka bilda opinion för den typen av boende. Det lät ju klokt. Därför bjöd styrelsen nu in Jesica Murro, Aferdita Dolovac och Carin Ottoson från HFAB för att bli informerade om seniorlägenheter i olika former. Vi fick även information om kösystem och uthyrningsfrågor, hur man söker lägenhet och kommer med i kön.  Det var ett informativt möte. Jag har skannat in deras dokumentation jag fått mig tillsänt från HFAB. Läs här. Vi var ca. 60 medlemmar som var med på Harplinge församlingsgård denna eftermiddag. Vi påpekade med kraft att behovet av olika former av hyresboende eller bostadsrätter eller olika variationer av äldreboende etableras i våra orter. Här har du en länk till HFAB. klicka här.

Därefter blev det kaffe och lättare bakverk. som föreningen bjöd på. Till denna förtäringen fick vi andlig spis förmedlad av vår kantor, Sven Engström, som underhöll med sång och piano, vilket han gjorde på mycket trevligt sätt.
Bl.a. fick vi höra Alf Hambes mest populära visor. Du kan höra dom här via länklarna.

Orgeln på vinden och
Kajsas udde.

Text & bild: Anders Kinch

Publicerades: 29 januari 2019 Uppdaterades: 31 januari 2019