Genomförda Aktiviteter

Här kan du läsa om våra genomförda aktiviteter!

Välj en kategori till vänster. (Medlemsmöten, resor, övriga aktiviteter)

 OBS! Den som identifierar sig på bild och inte vill att bilden skall finnas med på hemsidan, kontakta Webb-ansvarig ingnil@gmail.com för att få bilden borttagen.