Årsmöte 2021-08-26

SPF SENIORERNA Rönnen i Piteås årsmöte.
Äntligen har restriktionerna förändrats så att det var möjligt att förlägga detta
försenade årsmöte till Storstrands kurs och konferensgård.
Sonya Thelin Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna. Hon presenterade
sig som föreningens ”Stand in”, eftersom ordförande Lisbeth Lindmark
var förhindrad att närvara. Sonya efterlyste nya medlemmar, men ingen
gav sig tillkänna. Hon gav då i uppdrag till medlemmarna att ständigt verka
för att få nya medlemmar till föreningen. Det är ju enda möjligheten för Rönnen
att leva vidare. Vidare följde information om aktiviteter som kommer under
hösten. I vecka 39 anordnar kommunen aktiviteter för pensionärer, innehållet
kommer i annonser.21 oktober anordnar Hortlaxgruppen höstmöte på
Storstrand kurs- och konferensgård. Den 9 december har Lisbeth ordnat en
kulturträff på Norrbottensteatern. Då ger man som dagföreställning
”Den tatuerade änkan”, klassikern av Lars Mohlin.
Öjebygruppen svarar för julfesten. Tid och plats för den kommer i annons.
Parentation över de som inte längre finns bland oss, hölls av Birgitta Gleerup,
som läste en dikt ”Minnet av någon”.En välsmakande luncbuffé serverades,
där man hade frihet att välja fisk- eller kötträtt. Efter lunchen bjöd Sigurd
Granström på en uppskattad underhållning på och om pitebondskan. Han
talade om vadhan tyckte om 2016-år nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan.
I mångas ögon – helt obegripligt. Manhåir et vo´n scång, men han ha skreve
mötje, ingen sångröst, det hindrar honom inte från att göra bra låtar.
Is Yuor Love In Vain/Är Din Kärlek Förgäves, är en av Sigurd favoriter och
han presenterar den för oss på vårt eget tungomål. Fantastiskt och tänkvärt.
Ja, Sigurds femtiominuters mycket uppskattade underhållningsprogram
beskriver på ett speciellt sätt, skillnaden mellan mäns och kvinnors kynne.
En kaar, han ring et anne´n omen vell veta na. Men en kwinn, hon ring för att
fåpråta.Till årsmötesförhandlingarna valdes som ordförande Olof R Karlsson,
sekreterare Björn Grahn. Årsmötet beslutade att godkänna
Förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse. Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2021.

Som ordförande för 1 år återvaldes Lisbeth Lindmark Omval
     
Ordinarie styrelseledamöter 2 år Lars-Erik Karlsson Omval
  Ulla Grahn Omval
  Birgitta Gleerup Omval
  Björn Grahn Omval
     
Suppleanter 1 år Britt Lundqvist Omval
  Margit Karlsson Omval
  Sören Marklund Omval
  Ulla-Britt Sandberg Omval
     
Som verksamhetsgranskare valdes Gunilla Johansson Omval
  Stig Eriksson Omval
  Per Sandlund Ersättare
     
Ombud till Distriktstämma Ordförande Lisbeth Lindmark  
  Per Sandlund Nyval
  Ulla-Stina Sandlund Nyval
  Marianne Pettersson Nyval
  Anders Pettersson Nyval


Mötesordförande Olov R Karlsson avslutade årsmötet. Mötet skrivtolkades av
Inger Torikka och Eva Flygare. Sonya bjöd in deltagarna till det utlovade
eftermiddagskaffet, därefter genomfördes dragning på lotterierna och innan
var och en vände hemåt, avslutades samvaron med att traditionsenligt sjunga
Karl-Antons, ”Nu går sista visan”.
Text och bilder : Bertil Berglund                                              Bilder