Höstmöte 2022-10-20

SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå,
Har samlat sina medlemmar på Storstrand Konferens och kursgård till Höstmöte. Ordförande Lisbeth Lindmark öppnade mötet, hälsade alla välkomna och lämnade sedan ordet till Björn Grahn som tillsammans med fru Ulla och Solveig Ölund utgör ansvarsgrupp Öjebyn. Björn redogjorde för vad som ingår i dagens program. Först var en storartad lunchbuffé dukad, där man kunde välja mellan kött- och fiskrätt förutom vegetarisk. Kaffe/te tillsammans med en god ”långpannekaka” fick avsluta lunchen.
Därefter äntrade Anneli Fahlman och Anna-Carin Marklund scenen för att informera om Silviacertifiering.Munkberga, ett av Piteå kommuns särskilda boenden för äldre, har tagit emot sin Silviahemscertifiering signerat av H.M. Drottningen. Certifieringsprocessen består av tre steg: grundutbildning för alla medarbetare, arbetsledarutbildning samt reflektionsledarutbildning till minst två medarbetare per avdelning. I utbildningen går vi igenom allt från hjärnans uppbyggnad och åldrande till symtom och anhörigstöd.För att få certifieringen krävs att 70% av personalen blir godkända i ett kompetenstest. I Munkbergas fall blev 100% av personalen godkända!
Silviahemmets vårdfilosofi har vi utbildat oss i. Det är delar som handlar om personcentrerad vård och systemkontroll. Anhörigstöd, kommunikation, relation och teamarbete. Vi kommer verkligen att utgå från varje individ, som vi har i centrum. Vi skall göra allt vi kan för att den skall få behålla sin personlighet eftersom sjukdomen utvecklas. Man skall få vara den man är. Vi skall inte jobba på rutin utan utgå från individen.Systemkontroll är att vi skall vara uppmärksamma på de symtom som man ofta får vid Kognitiva sjukdomar, kan vara jobbiga symptom, man blir deprimerad, orolig och få aggretioner. Då är vår viktiga roll att faktiskt uppmärksamma, analysera, utvärdera, hjälpa och kanske bota i bästa fall.
Anhörigstödet är otroligt viktigt eftersom den anhörige är den viktigaste personen för individen som flyttar in till oss.Kommunikation och relation är också viktiga de är ju bland de viktigaste för en individ med Kognitiv sjukdom.
Teamarbete, är ju självklart. men det är lättare sagt än gjort och det här är någonting vi ständigt får jobba med, för att koppla samman oss, vårdpersonalen, sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna, anhöriga och så individen själv, som alltid är i centrum och den är den absolut viktigaste att arbeta i team med. Munkberga, kommer att ersättas av ett nytt särskilt boende för dem med kognitiva sjukdomar, Skogsgården, som skall byggas på Strömnäsbacken. Byggnaden beräknas vara färdigställd sent på hösten 2024.
Efter den informationen uppträdde underhållarna Staffan Lundström och Lars-Åke Aldrin, med ett uppskattat program. De presenterade varandra och sparade inte på lovorden. Staffan presenterade sin kollega som ”Munksunds svar på Pavarotti – Lars-Åke Aldrin”! Repliken på detta blev: ”Låt oss ge Staffan en applåd för att han trots sin idrottskarriär är en fantastisk musikant”. De framförde ett uppskattat program av melodier, och roliga historier. Efter underhållningen var det lotteridragning. Ordförande Lisbeth Lindmark tackade de som underhållit med musik, information och ansvarsgrupp Öjebyn för ett minnesvärt medlemsmöte och som avslutning sjöng vi hand i hand Carl Antons ”Sista visan”.  
Text och bilder: Bertil Berglund

Bilder