Julfest 2021-12-02

SPF SENIORERNA-Rönnen i Piteås julfest på Havsbadet.

Ansvarsgrupp Öjebyn, bestående av Solveig Öhlund, Björn och Ulla Gran hade
inbjudit till en riktig trivsam julfest. Björn Grahn började med att hälsa besökarna
välkomna. Särskilt välkomnande riktade han till nya medlemmar.
Han presenterade programmet för dagen. De rikliga jultallrikarna serverades
direkt till borden. Köket hade åstadkommit en uppläggning, som knappast
kunde ge anledning till ytterligare önskemål. Det kallskurna utbudet följdes av
varmrätten, som också var utsökt, men vid det bordet hördes en del suckar,
”man kan ju inte äta hur mycket som helst”.
Helen Johansson präst i Piteå församling, höll en tänkvärd betraktelse över tro,
hopp och kärlek och önskade god jul genom att läsa utdrag ur julevangeliet.

Blås Bröders är en showgrupp som svarade för underhållningen.
Den består av tre musiker, Stefan Johansson, Anders Thorell och Mikael
Jaldeby. Deras framförande, som gav prov på högklassig musikalitet innehöll
också lättsamma och fantasifulla sketcher.

Föreningens Modist, Elisabeth ”Bettan” Berglund presenterade, med hjälp av
damer ur publiken ett antal fantasifulla hattar.

Efter lotteridragning, framförde ordförande Lisbeth Lindmark ett tack till
ansvarsgruppen, de som framträtt på scenen och hela publiken, för en trivsam
samvaro. Hon påminde om den kommande nostalgiska julträffen på
Ekologen den 16 december.

Text och bild: Bertil Berglund                                         Bilder