Årsmöte 2023-03-02

SPF SENIORERNA-Rönnen Piteås årsmöte

Föreningen har hållit årsmöte. Mötet öppnades av ordförande Lisbeth Lindmark, som hälsade alla välkomna med en speciell välkomsthälsning till nytillkomna medlemmar, med en förhoppning att vår förening skall motsvara förväntningarna och att medlemsantalet skall bestå och allrahelst öka. Efter ordförandens information om dagsprogrammet, serverade den uppskattade lunchen.

Dagens underhållning stod Aino Sundstedt för. Hon presenterade fång svenska visor, som känns igen och uppskattas av publiken. Vad sägs om Åsa Jinder, Evert Taube, Nils Ferlin, Per Myrberg, Povel Ramel och så vidare? Det blev en bra stund med gamla bekanta låtar som gästerna uppskattade. Lisbeth tackade Aino för de fina visorna, repertoaren var ju helträtt. Den väcker många kära minnen.  En parentation hölls för att vi skall minnas dem som inte finns med oss längre. Birgitta Gleerup läste ur Avskedsord av Atle Burman.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att Olof R Karlsson valdes som mötesordförande och Björn Grahn som protokollförare.

Verksamhetsberättelsen föredrogs.

Resultat och balansräkning föredrogs.

Verksamhetsgranskarna, Per Sandlund och Stig Erikssons berättelse, där de föreslår styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022 föredrogs.

Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022 beslutades.

Sera Olovsson har lämnat in en motion, där hon vill göra SVT uppmärksamma på hur så kallad bakgrundsmusik till informationsprogram blir dominerande och begränsar möjligheten att uppfatta budskapet.

Årsmötet beslutade att lämna motionen till Distriktet för fortsatt behandling.

 

Styrelseordförande vald på ett år             Lisbeth Lindmark                        Omval

Ordinarie ledamöter två år                       Björn Grahn                                 Omval

                                                                  Birgitta Gleerup                          Omval               

                                                                  Ulla Grahn                                   Omval

                                                                  Ulla-Britt Sandberg                    Nyval

 

Suppleanter på 1 år                                 Britt Lundkvist                             Omval

                                                                  Gudrun Nilsson                           Omval

 

Verksamhetsgranskare                           Stig Eriksson                                Omval               

                                                                 Per Sandlund                               Omval

                                                                 Bernt Lundkvist                           Ersättare

 

Sedan lotterivinsterna hittats av sina vinnare, tackade Ordföranden mötesdeltagarna för ett minnesvärt årsmöte. Traditionsenligt fattade man varandras händer och sjöng Carl Antons, Nu går sista visan.

Text och bilder: Bertil Berglund

BILDER