Kören Fyrklangen

Kort historik.


Kören bildades 1982 under namnet SFRF:s sångförening . SFRF= Sveriges Folkpensionärers Riksförbund och en förening under detta namn var då redan bildad i Piteåbygden.
När det gäller körens verksamhet enligt stadgarna kan nämnas att körens uppgift är
Att verka för högre kvalitet på SFRF:s föreningsmöten.
Att verka för olika arrangemang på servicecenter och gästhem.
Att det står sångföreningen fritt att medverka vid andra pensionärsföreningar.
Att sångvalen skall vara både religiösa och profana.
Att sångerna väljs av körmedlemmarna och körledaren.
1987 väcktes fråga om namn på sångföreningen och i april samma år beslutades att namnet skulle vara "Sång på Fritiden". Samma initialer som Svenska Pensionärs Förbundet (SPF).
Detta namn höll inte länge utan vid en ny omröstning efter några månader så fastställdes namnet till "Fyrklangen" som fortfarande gäller.
Antalet medlemmar har genom åren pendlat mellan 25 och 30 och ett problem har varit att behålla kompetenta och engagerade körledare samt att tidvis ekonomin varit svag vilket då begränsat körverksamheten.
Från hösten 2015 har kören ny ledare, Caroline Kårén.
Ett tag var man på väg att bilda en särskild damkör, men den frågan aktualiserades aldrig.
Kören har under åren företagit många resor i Sverige och även utomlands.
Under 2018 har kören upplösts och finns tyvärr inte längre.